Македонија2025 Документи

ГOДИШНИ ИЗВЕШТАИИ

Годишните извештаи на Македонија2025 претставуваат сеопфатно резиме на настаните, програмите и активностите на организацијата, приложувајќи некои од нејзините најголеми достигнувања во претходните години. Тие се најдобриот медиум кој ги доловува најважните работи за Македонија2025.

Во овој момент, би сакале да им се заблагодариме на сите наши спонзори, членови и партнери кои ја овозможуваат оваа работа. Ќе останеме посветени на нашите главни стратешки цели за привлекување странски инвестиции, зајакнување на врските со професионалната дијаспора и забрзување на развојот на лидерството. Ние, исто така, ќе стекнеме посилен глас во обезбедувањето релевантен придонес за македонските креатори на политики со нашите најсовремени активности за истражување и анализа.

Ако сте заинтересирани да дознаете повеќе за нашата организација и да видите како вашата поддршка може да направи разлика, ве молиме разгледајте ги Годишните извештаи и стапете во контакт со нас.

ГОДИШНИ ДОСТИГНУВАЊА
МЕСЕЧЕН БИЛТЕН